קול קורא לחיפוש חברי סגל בתחומי המחקר הבאים: הוראת הכימיה, הוראת הנדסה והוראת המתמטיקה.

לפרטים לחץ כאן