קול קורא : אתגר לפיזיקאים. הצטרפו לבית המדרש ‘נקודת ארכימדס’ למנחי חקר בפיזיקה

החלה ההרשמה לבית המדרש ‘נקודת ארכימדס’ לשנת תשפ”א. לפרטים נוספים.