מפגש הכנה לקורס התנסות בהוראת ביולוגיה-סביבה.ביום שלישי  28.8.2018

ביום שלישי  28.8.2018

ייערך מפגש הכנה לקורס התנסות בהוראת ביולוגיה-סביבה.

הקורס מיועד לסטודנטים הנמצאים בסמסטר האחרון או הלפני אחרון של לימודי ההוראה.

המפגש יתקיים בחדר 308 שבקומה 3 בין השעות 16:30 – 18:00

המפגש הוא חובה לכל הסטודנטים המתכוונים ללמוד את הקורס בשנת הלימודים תשע”ט.

 

סטודנטים המתכוונים ללמוד את הקורס מתבקשים למלא בהקדם את השאלון הבא:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePOH6wbwVR4dgoawUviY5nZtmCndT7BHjhKznYa5s-UArmpg/viewform?c=0&w=1

 

מילוי השאלון מהווה אישור הגעה למפגש.

בברכה

דר’ מאשה צאושו

tmasha@gmail.com