סורינה סבאח ומרים ולך השתתפו בכנס JCRME

בכנס ירושלים העשירי למחקר בהוראת המתמטיקה JCRME הציגו סורינה סבאח ומרים ולך, שתי דוקטורנטיות בקבוצת המחקר של פרופ/ח עינת הד-מצויינים.

סורינה הציגה דיווח מחקרי על מאפייני השיח הפדגוגי של מנחי קהילות מתלמדים ערבים סביב פרקטיקות הוראה מעודדות חקירה. מחקר זה התמקד באפיון הפערים בין שיח המנחות המתלמדות לשיח המנחות המובילות סביב פרקטיקות הוראה מעודדות חקירה. המחקר הציג שיטה לניתוח הפערים תוך התמקדות באופן השונה שבו המנחות המובילות והמנחות המתלמדות מביאות דוגמאות לפרקטיקות הוראה מחיי הכיתה. מרים הציגה דיווח מחקרי על כלי הבוחן את הפוטנציאל של משימות מתמטיות על ידי מיפוי העצמים המתמטיים במשימות ומיפוי השיחים השונים שהמשימה מאפשרת. המחקר בחן הפוטנציאל של המשימות שיושמו בסדנאות אלגברה לינארית בטכניון. תוצאות המחקר הראו כי המשימות בסדנאות אפשרו לסטודנטים לתרגל מעברים בין ייצוגים שונים של אובייקטים כגון מטריצות, מערכות משוואות לינאריות ועוד