מפגש הכנה לקורס התנסות בהוראת ביולוגיה ביום רביעי 25.8.2021

ביום רביעי  25.8.2021

ייערך מפגש הכנה לקורס התנסות בהוראת ביולוגיה.

הקורס מיועד לסטודנטים הנמצאים בסמסטר האחרון או הלפני אחרון בלימודי ההוראה.

המפגש יתקיים בחדר 308 בין השעות 15:30 – 14:00

המפגש הוא חובה לכל הסטודנטים המתכוונים ללמוד את הקורס בשנת הלימודים תשפ”ב.

סטודנטים המתכוונים ללמוד את הקורס מתבקשים למלא בהקדם את השאלון הבא:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDKYP_jsy8xMgcsbEEr3-Nl92a4nrp-JhJ2xk4dpOdbEpPKw/viewform?usp=sf_link

מילוי השאלון מהווה אישור הגעה למפגש.

שימו לב: מילוי השאלון אינו מחליף את ההרשמה לקורס במערכת הטכניונית.

בברכה

דר’ מאשה צאושו

tmasha@gmail.com