מפגש הכנה חובה לקורס התנסות בהוראת ביולוגיה-סביבה

ביום שלישי, 27.8.2019, ייערך מפגש הכנה לקורס התנסות בהוראת ביולוגיה-סביבה.
המפגש הוא חובה לכל הסטודנטים המתכוונים ללמוד את הקורס בשנת הלימודים תש”פ.

שימו לב: קורס ההתנסות מיועד לסטודנטים הנמצאים בסמסטר האחרון או הלפני אחרון ללימודי ההוראה.
סטודנטים המתכוונים ללמוד את הקורס מתבקשים למלא בהקדם את השאלון.
מילוי השאלון מהווה אישור הגעה מפגש, ואינו תחליף לרישום במערכת הקורסים של הטכניון.

המפגש יתקיים בחדר 308 שבקומה 3 בין השעות 16:30 – 18:00