תכניות הלימודים

תכניות הלימודים בפקולטה

ייעוץ למסלולי הלימוד

  • הוראת אלקטרוניקה-חשמל

פרופ/ח ארי גרו

  • הוראת ביולוגיה  
פרופ/ח דינה ציבולסקי
  • הוראת טכנולוגיה-מכונות
ד"ר דן קופרמן
  • הוראת כימיה                    

ד"ר שירלי אברג'ל

  • הוראת מדעי המחשב           
ד"ר רינת רוזנברג-קימה
  • הוראת מתמטיקה                

 פרופ/ח זהבית כהן – חטיבה עליונה , פרופ/ח עינת הד-מצוינים – חטיבת ביניים (ז'-י') 

  • הוראת פיזיקה                    
פרופ/ח שולמית (שולי) קפון 

 

שימו לב:

  • קורסי קדם: החל משנה"ל תשע"ג, ניתן ללמוד קורסים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה גם אם לא נלמדו קורסי הקדם של הפקולטה (לא חל שינוי לגבי קורסי קדם הנלמדים בפקולטות אחרות).
  • קורסים משותפים הסמכה-מוסמכים: סטודנטים בתואר ראשון יכולים ללמוד קורסים משותפים ללימודי הסמכה ומוסמכים (המתחילים בספרות 216) אם צברו 80 נקודות לפחות ומצבם האקדמי תקין.  נוהל זה אינו תקף לסטודנטים בתכנית 'מבטים'
  • תקנון יושרה אקדמית