מבטים ותוכניות לימודים

תכניות הלימודים – הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

בקישורים הבאים ניתן למצוא מידע על תוכניות הלימוד הנלמדות בפקולטה.

הערות:

  • מערכת דו-שנתית: במערכת זו משבצים כל קורסי החובה בהסמכה ומוסמכים ל- 4 סמסטרים. חלק מהקורסים משובצים פעם בסמסטר, חלק פעם בשנה וחלק פעם בשנתיים.
  • תקנון יושרה אקדמית
  • נוהל טיפול בהעתקות וגניבה ספרותית (פלגיאט) מרץ 2016
  • קדמים: החל משנה”ל תשע”ג, ניתן ללמוד קורסים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה גם אם לא נלמדו קורסי הקדם של הפקולטה (למעט קורסי ההתנסות עבורם חלות כל דרישות הקדם); לא חל שינוי לגבי קורסי קדם הנלמדים בפקולטות אחרות.
  • קורסים משותפים הסמכה-מוסמכים: סטודנטים בתואר ראשון יכולים ללמוד קורסים משותפים ללימודי הסמכה ומוסמכים (המתחילים בספרות 216) אם צברו 80 נקודות לפחות ומצבם האקדמי תקין.  נוהל זה אינו תקף לסטודנטים בתכנית “מבטים”.

ייעוץ למסלולי הלימוד 

הוראת אלקטרוניקה חשמל   ד”ר ארי גרו

הוראת ביולוגיה                   פרופ”ח אילת ברעם-צברי

הוראת טכנולוגיה מכונות      פרופ”ח איגור ורנר

הוראת כימיה                      פרופ’ יהודית דורי

הוראת מדעי המחשב           פרופ’ אורית חזן

הוראת מדעי הסביבה          פרופ”ח טלי טל

הוראת מתמטיקה                ד”ר זהבית כהן

הוראת פיזיקה                     פרופ”מ שולמית (שולי) קופן 

 

ריכוז תחומים

פסיכולוגיה                         ד”ר עינת הד-מצויינים

טכנולוגיות למידה               פרופ”ח מירי ברק