תוכניות הלימודים בפקולטה

תכניות הלימודים בפקולטה

שימו לב:

  • מערכת דו-שנתית: במערכת זו משבצים כל קורסי החובה בהסמכה ומוסמכים ל- 4 סמסטרים. חלק מהקורסים משובצים פעם בסמסטר, חלק פעם בשנה וחלק פעם בשנתיים.
  • תקנון יושרה אקדמית
  • נוהל טיפול בהעתקות וגניבה ספרותית (פלגיאט) מרץ 2016
  • קורסי קדם: החל משנה"ל תשע"ג, ניתן ללמוד קורסים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה גם אם לא נלמדו קורסי הקדם של הפקולטה (למעט קורסי ההתנסות עבורם חלות כל דרישות הקדם); לא חל שינוי לגבי קורסי קדם הנלמדים בפקולטות אחרות.
  • קורסים משותפים הסמכה-מוסמכים: סטודנטים בתואר ראשון יכולים ללמוד קורסים משותפים ללימודי הסמכה ומוסמכים (המתחילים בספרות 216) אם צברו 80 נקודות לפחות ומצבם האקדמי תקין.  נוהל זה אינו תקף לסטודנטים בתכנית 'מבטים'.

ייעוץ למסלולי הלימוד

הוראת אלקטרוניקה-חשמל   ד"ר ארי גרו

הוראת ביולוגיה                   ד"ר דינה ציבולסקי

הוראת טכנולוגיה-מכונות     פרופ' איגור ורנר

הוראת כימיה                      ד"ר שירלי אברג'ל

הוראת מדעי המחשב          ד"ר רינת רוזנברג-קימה

הוראת מתמטיקה                ד"ר זהבית כהן

הוראת פיזיקה                     פרופ"ח שולמית (שולי) קפון 

ריכוז תחומים

פסיכולוגיה                         פרופ"ח עינת הד-מצויינים

טכנולוגיות למידה               פרופ"ח מירי ברק