מחקר לתואר שני של הגב' תמר גינצבורג זיכה את בית הספר אלקודס בבאקה אל גרביה בפרס החינוך המחוזי לשנת תשפ״ב

מחקרה של תמר גינצבורג, סטודנטית לתואר שני בהנחייתה של פרופ' מירי ברק מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון זיכה את בית הספר אלקודס בבאקה אל גרביה בפרס החינוך המחוזי לשנת תשפ״ב. הפרס הוענק לביה״ס בזכות היותו פורץ דרך בהטמעת חדשנות ובזכות הישגיו המרשימים בתחום הלימודי, הערכי והרגשי-חברתי. בפני ועדת הפרס הציגו תלמידי כיתות ו׳ בהובלתה של המורה למדעים הגב׳ אזל גרא פרויקט של למידה שיתופית בין-תרבותית. הפרויקט נערך במסגרת מחקרה של תמר גינצבורג, במהלכו התקיימו מפגשים וירטואליים סינכרוניים בין תלמידי כיתות ה׳-ו׳ מבתי-ספר יסודיים בישראל (בחברה היהודית והערבית) ובארה״ב. במסגרת המחקר פותח מודל פדגוגי חברתי-תרבותי לעיצוב של יחידות לימוד ללמידת חקר מבוססת טכנולוגיה. יחידות הלימוד כללו שימוש באפליקציות לזיהוי גורמים ביוטיים, מדידה של מרכיבים אביוטיים, העלאת ממצאים לקבצים שיתופיים, ודיון בקבוצות רב-תרבותיות. ממצאי המחקר הצביעו על עלייה במוטיבציה פנימית ללמוד מדעים בקרב כל משתתפי המחקר, כפועל יוצא מהעניין ההדדי שגילו התלמידים בפעולות החקר שביצעו עמיתיהם ממדינות ותרבויות שונות.