קבוצת מדיניות בחינוך למדע והנדסה

קבוצת מדיניות בחינוך למדע והנדסה

Policy of STEM Education

ראש הקבוצה: פרופ אורית חזן, oritha@technion.ac.il

סטודנטים לתארים מתקדמים

קבוצת המדיניות בחינוך למדע והנדסה עוסקת בנושאים הבאים:

  • חינוך למדע והנדסה באקדמיה, בתעשייה, בצבא, ובמערכת החינוך.
  • מודלים לשיתוף פעולה בין מגזרי – מגזר ציבורי- עסקי-חברתי
  • התפתחות מקצועית
  • משאבי אנוש
  • ניתוח אסטרטגי
  • ניהול סיכונים
  • ניהול שינויים