לימודים בפקולטה

לימודים בפקולטה

הלימודים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה מגוונים מאוד ועוסקים במדעי הלמידה, בטכנולוגיות למידה ובהוראת מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי הסביבה, מדעי המחשב, מכונות, חשמל ואלקטרוניקה, בבתי הספר, במכללות ובאוניברסיטאות.

ניתן ללמוד נושאים אלה במסגרת לימודים לתואר ראשון, חוג לאחר תואר, תואר שני ותואר שלישי.

במסגרת הלימודים לקראת תואר ראשון, ניתן לבחור באחת מתוך שבע מגמות התמחות: הוראת מתמטיקה, הוראת פיסיקה, הוראת כימיה-מדעי הסביבה, הוראת ביולוגיה-מדעי הסביבה, הוראת מדעי המחשב, הוראת טכנולוגיה-מכונות, הוראת אלקטרוניקה-חשמל. תוכנית הלימודים כוללת מקצועות יסוד במתמטיקה, פיסיקה ואנגלית, מקצועות מדעיים וטכנולוגיים בהתאם למגמות ההתמחות ומקצועות מתחום החינוך ודרכי הוראת המקצועות השונים. לבוגרים מוענק התואר “מוסמך למדעים בהוראת … ” לפי תחומי ההתמחות השונים. התואר כולל תעודת הוראה למקצועות הטכנולוגיים והמדעיים בבתי-ספר על-יסודיים (כיתות ז’-י”ב) בתחום ההתמחות.

ניתן ללמוד תואר ראשון גם במסגרת תואר ראשון נוסף. לבוגרי ובוגרות הטכניון מוענקת מלגת שכ”ל מלאה. פרטים נוספים ניתן למצואכאן ובסרט התדמית .

מידע נוסף לגבי לימודים לתואר שני ושלישי מופיע ב”מידע לסטודנטים”  תחת “תוכניות לימוד”.

בנוסף, מוצעים למורי/ות תיכון לימודי המשך מרתקים ביחידת ההשתלמויות ובמרכזי המורים הארציים הנמצאים בפקולטה.

technion