“יום המחקר 2017” .

תמונות מ”יום המחקר 2017″. בתאריך 31.10.2017: