יום הכוון טכניוני לסטודנטים חדשים ב-22 לאוקטובר

סטודנטים המתחילים ללמוד בסמסטר חורף תש”ף מוזמנים להגיע.
ביום זה יוצגו הזרועות השונות הפועלות בטכניון ומפעילות עבורכם את השירותים לסטודנטים.

היום יחל ב-10:00 במפגש משותף לכלל הסטודנטים החדשים באמפיתאטרון ואחריו תוזמנו להגיע לפקולטה להיכרות עם הסגל ועם תכנית הלימודים.
נשמח לראותכם!