חידושים בתחום הבית החכם – הכנס נדחה מועד חדש יפורסם בהמשך.