מה ניתן ללמוד מההצפה בהפצת הפייק ניוז בעידן הקורונה?

מה ניתן ללמוד מההצפה בהפצת הפייק ניוז בעידן הקורונה?
צוד בדיחי ואילת ברעם-צברי
גיליון מיוחד של "אקולוגיה וסביבה" בנושא הקורונה