התחלנו מסורת חדשה של מפגש ישראלים בנארסט – NARST, הארגון העולמי של מחקר בהוראת המדעים.

התחלנו מסורת חדשה של מפגש ישראלים בנארסט – NARST, הארגון העולמי של מחקר בהוראת המדעים.

ברכות מכל הלב לטלי טל על תחילת נשיאותה בארגון  NARST- גאווה גדולה לכולנו!

אור שב-ארצה צילם את התמונות.

 

כנס NARST