הרשת כסביבה לימודית (216101) – חורף תשפ”א

מרצה: פרופ’ מירי ברק, עוזרת המשנה הבכיר ללמידה והוראה בטכניון

הקורס עורך הכרות עם התפתחויות ברשת העולמית וסוגיות הקשורות להוראה ולמידה מרחוק ורלוונטי ביותר לימים אלו, תקופה בה כולנו נדרשים לריחוק חברתי והלמידה נעשית באופן מקוון ומרחוק. הקורס דן בנושאים בחזית הלמידה הדיגיטלית, כולל המיומנויות הדרושות ללמידה ועבודה במאה ה-21, למידה מעורבת והיברידית, למידה אסינכרונית וסינכרונית, למידה מבוססת מיקום, הכיתה ההפוכה וקורסים מקוונים מרובי משתתפים (MOOC).

צבירה לתואר: 2.5 נקודות
שעות השתלמות:

יום שלישי בין השעות 15:30 – 18:30 (כולל תרגול), בניין הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, קמפוס הטכניון חיפה, חדר 300.

|הרשמה|

מירי ברק