הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה גאה לארח את Professor the Lord Robert Winston להרצאה מיוחדת,

Lord Professor Robert Winston