המחלקה לתקשורת מתכבדת להזמינכם לאירוע השקת הספר Learning In a Networked Society

השקת ספר אילת ברעם צברי