הוראת טכנולוגיה מכונות

חוג לאחר תואר    הוראת טכנולוגיה מכונות 

לימודים לחוג לאחר תואר בהוראת טכנולוגיה-מכונות (הכולל תעודת הוראה) פתוחים בפני סטודנטים/בוגרים מחמש הפקולטות הנדסיות: הנדסת מכונות, הנדסה חקלאית, הנדסת אווירונאוטיקה וחלל, הנדסה אזרחית והנדסת תעשיה וניהול – מערכות ייצור ושרות.

על מנת להשלים לימודים לחוג לאחר תואר יש לצבור 36 נקודות לפי הפירוט הבא:

                מקצועות חובה        27.5 נקודות    מרשימה א’

                מקצועות בחירה      8.5 נקודות    מרשימה ב’

 

רשימה א’ משותפת לכל הפקולטות;

רשימות ב’ הן שונות לכל אחת מהפקולטות ההנדסיות.

 

רשימה א’

214117 מבוא לחינוך 1 4.5
214118 מבוא לחינוך 2 4.0
214103 מיומנויות ושיטות הוראה 3.0
214608 הוראת טכנולוגיה בחט”ע 3.0
214701 דרכי הוראת הטכנולוגיה – מכניקה הנדסית 3.0
214702 דרכי הוראת הטכנולוגיה – תיכון ויצור 3.0
214703 התנסות בהוראת הטכנולוגיה – מכונות 2.0
214704 בעיות נבחרות במכניקה הנדסית 2.0
216144 סוגיות מתקדמות בהוראת תכן ויצור 3.0

 

רשימה ב’ לסטודנטים מהפקולטה להנדסת מכונות

035008 אוטומציה תעשייתית 2.5
035010 קינמטיקה של מכניזמים 2.5
035022 אלמנטים סופיים לאנליזה הנדסית 3.0
035026 מבוא יצירתי להנדסת מכונות 2.5
035124 אנליזת תהליכי עיבוד 2.5
035146 מנועי שריפה פנימית 2.5
036045 גיאומטריה חישובית ומודלים בתיב”ם 2.5
216101 רשת כסביבה לימודית 2.5
214115 למידה בהי-טק, אקדמיה ומגזר ציבורי 2.0
214907 עולמות זוטא – למידה בסביבה ממוחשבת 2.0
216127 שיטות הוראה במוזיאוני מדע 2.0
216143 סוגיות באתנו-מתמטיקה 2.0

 

רשימה ב’ לסטודנטים מהפקולטה להנדסה אזרחית

014107 מבוא לתורת האלסטיות 2.5
014114 עקרי תכן מבנים 2.5
014139 שיטות מחשב באנליזת מבנים 2.5
014140 מבני פלדה 1 4.0
014205 הידרוליקה 3.0
014208 עיקרי תכן (הספקת מים) 2.5
014211 מכניקת זורמים 3.0
014409 גיאומכניקה 4.0
014513 בניה במתכות 2.5
014609 מיכון ואוטומציה בבנייה 2.5
014610 שיטות ביצוע בבנייה 2.5
014926