הוראת המדעים – זיקה להוראת הטכנולוגיה (216110) – חורף תשפ”א

מרצה: ד”ר ארי גרו

מה מבחין בין מדע לבין טכנולוגיה?
האם המדע קדם לטכנולוגיה או אולי הטכנולוגיה קדמה למדע?
איך נוצרים תחומי ידע כמו  “מיקרו-מערכות אלקטרו-מכאניות”  ו-“ביו-מכניקה של רקמות”?
כיצד ללמד וללמוד נושאים בין תחומיים המשלבים מדע וטכנולוגיה?
בשאלות אלה וברבות אחרות נעסוק בקורס.

צבירה לתואר: 2 נקודות
גמול השתלמות:

יום שלישי, בין השעות 10:30 – 12:30, בניין הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, קמפוס הטכניון חיפה, חדר 307.

|הרשמה|