האם צריך לפחד מנתבים אלחוטיים? תפיסות הסיכון של הורים ביחס לקרינה בלתי מייננת בבתי הספר תל אביב, 10 פברואר, 2019

הזמנה למפגש האם צריך לפחד מנתבים אלחוטיים

האם צריך לפחד מנתבים אלחוטיים? תפיסות הסיכון של הורים ביחס לקרינה בלתי מייננת בבתי הספר

תל אביב, 10 פברואר, 2019

המדע אינו מציג ראיות לנזקים מקרינת נתבי אינטרנט אלחוטיים, אך מחקר, שהתפרסם בגיליון האחרון של 'אקולוגיה וסביבה' ויוצג לציבור לראשונה במפגש, מצא שרוב המידע המוצג לציבור בתקשורת ורוב השיח ברשתות החברתיות ממסגרים קרינה זו כמסוכנת.

* האם הציבור יודע מספיק על קרינה בלתי מייננת? כיצד צריך להעביר לו מידע נוסף?

* כיצד לעודד דיון מושכל בבעיות בעלות בסיס מדעי?

* איך מתמודדים עם דילמות ציבוריות הכרוכות בתפיסת הסיכון כלפי קרינה בלתי מיינת?

* כיצד ידע מדעי צריך להשפיע על קבלת החלטות? מה מקומו של הדיון הציבורי בקביעת מדיניות?

תוכנית מפורטת תועלה לכאן בקרוב.

קישור להרשמה: http://www.bit.ly/wifi-10feb

קישור לכתבה על המחקר: http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=802