ברכות לד"ר ארי גרו שנבחר כמרצה מצטיין מתמיד טכניוני

אהרון גרו

ארי נבחר כמרצה מצטיין מתמיד טכניוני. ככתוב בהודעה שארי קיבל:

לכבוד ולעונג לי להודיע לך על הצטרפותך לרשימה המכובדת של מרצים מצטיינים מתמידים. ברשימה

זו נכללים מרצים שנבחרו ע"י הסטודנטים למרצים מצטיינים ב 12 קורסים לפחות במשך 8 שנים

שונות, במהלך לא יותר מ 10 שנים רצופות. אתה נבחרת 26 פעמים כמרצה מצטיין , הישג המצביע

על ההוקרה וההערכה הרבה שהסטודנטים רוחשים לך ולעשייתך בתחום החינוך וההוראה.

ברכות לארי וגאווה לכולנו כפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה על ציון לשבח זה.