בקרוב – היום הפתוח לתואר ראשון בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון!

בקרוב – היום הפתוח לתואר ראשון בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון! בוגרי ובוגרות התכנית משתלבים כמורים מובילים ורכזי תכניות במערכת החינוך, כמרצים וחוקרים במוסדות להשכלה גבוהה, כמפתחי חומרי לימוד והדרכה, ובמגוון תפקידים בתעשייה ובמגזר השלישי.  מתעניינת? מתעניין? בואו: https://techlead.technion.ac.il/1degree2022