ביקור של מר האשם חוסין, מנכ”ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי

Hashem2

מר האשם חוסין, מנכ”ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי, ערך ביקור ראשון בטכניון בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה. הרצאתו של מר חוסין התמקדה בתעלת הימים, “לא מדובר בתעלה פתוחה אלא בצינורות שיונחו באדמה בשטחה של ירדן שיובילו מים מים סוף ועד ים המלח ((Red-Dead. “אני מאמין שעד סוף 2017 נראה את הכלים הראשונים כבר פועלים בשטח”.

לפרויקט שלוש מטרות עיקריות: הראשונה היא מתן פתרון למצוקת המים הקשה בירדן ובישראל, השנייה היא שיקום ים המלח והשלישית היא הפקת חשמל כתוצאה מהפרשי הגבהים. בליבת הפרויקט יהיה מתקן התפלה, אשר ישאב מים מים סוף. למתקן ההתפלה יהיו שני תוצרים – מים מותפלים ותוצר לוואי שנקרא תמלחת. המים המותפלים יוזרמו לירדן ולישראל, כחלק מעסקה בין שתי המדינות על אספקת מים בערבה הדרומית ובצפון הבקעה. תוצר הלוואי, התמלחת, יוזרם לים המלח ויעצור את ירידת המפלס.

“הפרויקט יילווה במומחי סביבה מובילים שיוודאו שהפעילות שנעשית לא תפגע בסביבה. הפרויקט יתבצע בשלושה שלבים, כאשר בכל שלב נוכל לעצור ולבחון את ההשפעות הסביבתיות, על מנת לוודא שההשפעות בפועל אכן חיוביות ועומדות בציפיות שלנו.”

מר חוסין ציין כי בשבועות הקרובים ייצא המכרז להקמת מתקן ההתפלה והצינורות לשלב הראשון. “עלות הקמת השלב הראשון תהיה כ-400 מיליון דולר, ואנו זוכים לשיתוף פעולה מהקהילה הבינלאומית ומהבנק העולמי אשר מסייעים במימון הפרויקט.”