קבוצת הפיזיקה

קבוצת הפיזיקה מורכבת מחוקרים העוסקים בהיבטים מגוונים של חשיבה, למידה הוראה והכשרת מורים לפיזיקה ובקידום הוראת הפיזיקה בישראל.

פרטים ומידע נוסף ניתן למצוא באתרי קבוצות המחקר של חברות הסגל הבאות:

פרופ/ח מרים ריינר

פרופ/מ שולמית קפון