לימודים

הלימודים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה מגוונים מאוד ועוסקים

מחקר

המחקר המתבצע בפקולטה עוסק במגוון תחומים. פירוט ניתן

חדשות
247 פברואר 2016
הצעות עבודה לסטודנטים הלומדים בפקולטה ולבוגרים - מעודכן ל-8 פברואר 2016

שיח ביולוגים: בין הטכניון לכיתה (8)
3.11.15
הודעה לסטודנטים בהוראת ביולוגיה
27.10.2015
2016 International Conference of East-Asian Association for Science Education (EASE2016 Tokyo)
חדשות נוספות
סמינר

ינואר 19, 2016

שגיאות ולמידה -- פוטנציאלי שגיאה שמעוררים ע''י הפרעות לתנועה רציפה
בוריס יאזמיר
סמינר

ינואר 19, 2016

יתרונות של ייצוג תלת ממד של סביבת למידה וירטואלית בהקשר של עומס קוגניטיבי הנמדד באמצעות מדדים פיזיולוגיים מבוססים EEG
אלכס דן
מפת אתר